Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie

  • ul. Kościuszki 2A
  • 83-130 Pelplin

Celem Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) jest promocja kultury wśród społeczności Gminy Pelplin. MOK zachęca mieszkańców do większego udziału w kulturze i jej współtworzenia poprzez organizację działań o charakterze edukacyjnym i promocyjnym, tworzących warunki do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i zainteresowania sztuką. Ośrodek organizuje festyny, koncerty, festiwale, przeglądy twórczości, jarmarki, spektakle i inne wydarzenia kulturalne. Współpracuje z biblioteką, centrum informacji, szkołami, agencjami artystycznymi i organizacjami pozarządowymi.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.