Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego

  • ul. 1 Maja 32
  • 41-706 Ruda Śląska

Statutowe cele Międzynarodowego Instytut Dialogu i Tolerancji imienia Jana Karskiego to ochrona praw człowieka, rozwój wolnych mediów oraz przeciwdziałanie antysemityzmowi i ksenofobii. Instytut kontynuuje misję Jana Karskiego prowadząc działalność integrująca różne środowiska oraz działania edukacyjno-kulturowe, dla młodzieży. Odpowiada za nie Centrum Aktywności Młodzieżowej, które prowadzi Punkt Informacji Młodzieżowej i organizuje liczne warsztaty, konferencje i spotkania dla młodzieży.