Gołdapski Fundusz Lokalny

  • ul. Wolności 11
  • 19-500 Gołdap

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny od 2002 roku działa dobroczynnie na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców powiatu gołdapskiego poprzez realizację programu stypendialnego, grantowego i programu wspierającego działalność innych organizacji oraz grup nieformalnych. W ramach programu edukacji pozaformalnej stowarzyszenie realizuje projekty młodzieżowe. Gołdapski Fundusz Lokalny gromadzi fundusze m.in. dzięki wsparciu przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz indywidualnych darczyńców.