Stowarzyszenie Homo Faber

  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • ul. Bursaki 12
  • 20-150 Lublin

Stowarzyszenie Homo Faber jest organizacją pozarządową działającą w obszarze praw człowieka. Swoje działania realizuje w oparciu o trzy programy: Dobre Rządzenie, Zrównoważony Rozwój i Międzykulturowość. W realizowanych projektach skupia się także na edukacji nieformalnej. Organizacja jest członkiem sieci prowadzonej przez Fundację Anny Linth, a także Lubelskiej Sieci na rzecz Integracji Cudzoziemców. Stowarzyszenie Homo Faber realizowało również działania poruszające problem Holokaustu: np. międzynarodowe projekty wymiany młodzieży dotyczące Zagłady (polsko-izraelskie, polsko-holenderskie oraz polsko-niemiecko-izraelskie) oraz "Wycieczki wielokulturowe".