Stowarzyszenie Animacji Kultury "Heksa"

  • ul. Lubelska 10
  • 24-220 Niedrzwica Duża

Stowarzyszenie działa od maja 2011 roku. Główne obszary działalności „Heksy” to: rozwijanie i upowszechnianie lokalnej kultury, wspieranie rozwoju profesjonalnej i amatorskiej twórczości artystycznej, pielęgnowanie lokalnych tradycji, aktywizowanie dzieci, młodzieży i dorosłych - angażowanie ich we wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, wyrównywanie szans młodzieży i dzieci w dostępie do różnych dziedzin świata kultury i edukacji, a także wspieranie rozwoju edukacji nieformalnej.
Od 2013 r. przy Stowarzyszeniu działa Klub Sportowy „Heksa” , w którym dzieci z gminy Niedrzwica Duża trenują piłkę nożną.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.