Fundacja "5Medium"

  • ul. Radziszewskiego 16 pok. 13
  • 20-031 Lublin

Fundacja „5Medium” jest organizacją pozarządową powstałą we wrześniu 2011 roku. Zajmuje się edukacją pozaformalną, skoncentrowaną na upowszechnianiu tzw. „nowych mediów” w procesie edukacyjnym. Fundacja stawia za cel swojej działalności edukację medialną i informacyjną, której celem jest przygotowanie młodych ludzi do twórczego i krytycznego odbioru mediów. Realizowane przez fundację projekty kładą nacisk na wykształcenie odpowiednich kompetencji m.in. umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii, a także wyszukiwania i selekcjonowania informacji.