Fundacja Instytut Działań Twórczych

  • ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73
  • 99-558 Łódź

Celem fundacji jest wspieranie wszelkich przejawów aktywności obywatelskiej w duchu zrównoważonego rozwoju poprzez m.in. promowanie polskich tradycji narodowych, budowanie więzi regionalnych, kształtowanie świadomych odbiorców kultury i sztuki oraz wspieranie inicjatyw kształtujących politykę kulturalną. Fundacja organizuje warsztaty twórcze, czytelnicze, warsztaty technik cyrkowych i odtwórstwa historycznego, a także warsztaty edukacji regionalnej i historycznej. Jest członkiem Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych gdzie współtworzy platformę porozumienia pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury i przedstawicielami mediów lokalnych i biznesu. Działania fundacji skierowane są do dzieci, młodzież i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem grup zawodowych: nauczycieli i bibliotekarzy.