Unia Izerska

  • Przecznica 28
  • 59-630 Mirsk

Unia Izerska to stowarzyszenie skupiające grono ludzi, zamieszkujących okolice Gór i Pogórza Izerskiego, na granicy Dolnego Śląska i Górnych Łużyc. Cele organizacji to między innymi kreowanie, inspirowanie oraz wspieranie aktywności obywatelskiej, prowadzenie działalności edukacyjnych na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, odkrywanie i promowanie dziedzictwa kulturowego regionu, a także promowanie kultury, sztuki, ochrona dóbr kulturalnych i tradycji.