Stowarzyszenie Postis

  • ul. Fieldorfa 7/4
  • 20-091 Lublin

Stowarzyszenie "POSTIS" powstało w 2001 r. w Lublinie, a w 2004 r. otrzymało status organizacji pożytku publicznego. Celem działania stowarzyszenia jest niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób, a także przeciwdziałanie patologiom społecznym. Stowarzyszenie specjalizuje się w projektach dla młodzieży. Organizuje letnie wyjazdy wakacyjne dla młodzieży z programem wychowawczo-profilaktycznym. Oferuje także szkolenia z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej.