Stowarzyszenie Oświatowe "PRIMUM SCHOLA"

  • al. 1-go Maja 89
  • 90-755 Łódź

Prowadzone działania:
1. Prowadzenie na rzecz młodzieży działalności edukacyjnej, profilaktycznej i wychowawczej.
2. Organizacja zajęć pozalekcyjnych.
3. Wspieranie przedsięwzięć szkoły w dziedzinie kultury i oświaty mających na celu aktywizację i integrowanie społeczności szkolnej.
4. Działanie na rzecz podnoszenia kompetencji nauczycieli.
5. Popularyzowanie wiedzy z zakresu wychowania dzieci i młodzieży oraz umiejętności wychowawczych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.