Stowarzyszenie Młodzi dla Młodych

  • ul. Bliska 8
  • 41-403 Chełm Śląski

Stowarzyszenie Młodzi dla Młodych nieformalnie działa od listopada 2010 roku. Główny celem stowarzyszenia jest organizowanie różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych dla młodych ludzi, pomoc młodzieży o mniejszych szansach, promocja regionu oraz współpraca europejska.