Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

  • ul. Tadeusza Kościuszki 44/4
  • 40-048 Katowice

Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach jest organizacją pozarządową o charakterze non profit, która specjalizuje się w realizacji usług z zakresu rynku pracy i pomocy społecznej. Misją Stowarzyszenia jest tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju zatrudnienia, promowanie społecznej aktywności oraz partycypacji społecznej, tworzenie warunków dla rozwoju społeczno - gospodarczego oraz budowanie otwartego na zmiany społeczeństwa obywatelskiego.