Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju

  • ul. Wyszyńskiego 8
  • 43-173 Łaziska Górne

Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju powstało czerwcu 2004 roku. Jego misją jest łączenie trzech filarów rozwoju społeczno-gospodarczego: organizacji pozarządowych, biznesu i administracji publicznej. Aktywnie wpływa na sytuację mniejszych społeczności lokalnych i całego regionu. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, aktywizuje grupy marginalizowane oraz młodzież. Celem stowarzyszenia jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji, kultury, usług i informacji.