Strefa WolnoSłowa

  • ul. W. Burdzińskiego 5
  • 03-480 Warszawa
  • Adres korespondencyjny:
  • ul. Goławicka 4/40
  • 03-550 Warszawa

STREFA WolnoSłowa ma na celu organizację działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych nastawionych na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy. Współtworzy inicjatywy na granicy sztuki i interwencji społecznej. Porusza aktualne problemy w Polsce, Europie i na świecie. Prowadzi działania artystyczne angażujące osoby z różnych grup społecznych, umożliwiając im spotkanie poprzez sztukę. Poprzez artystyczne projekty międzynarodowe, działania interdyscyplinarne oraz inicjatywy angażujące uchodźców i imigrantów mieszkających na terytorium Polski, działa na rzecz dialogu międzykulturowego, integracji europejskiej i praw człowieka. Strefa WolnoSłowa zaangażowana jest w projekty badawcze, kampanie społeczne i konferencje. Jest również członkiem Transeuropa Network oraz współpracuje m.in. z międzynarodową organizacją European Alternatives.