Fundacja Normalne Miasto - Fenomen

  • ul. Sienkiewicza 61
  • 90-009 Łódź
  • Adres do korespondencji:
  • skrytka pocztowa 14, 90-435, Łódź 36

Łódzka Fundacja Normalne Miasto - Fenomen została powołana w 2009 roku. Celem fundacji jest przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego, gospodarczego i kulturalnego rozwoju Łodzi i regionu łódzkiego. Fundacja Fenomen jest członkiem ogólnopolskiej sieci organizacji zajmujących się promocją transportu rowerowego. Prowadzi projekty dotyczące zrównoważonego transportu, bierze udział w konsultacjach społecznych oraz zachęca mieszkańców do aktywnego obywatelstwa (udział w konsultacjach budżetu, strategiach miejskich itp.). Dodatkowo Fundacja prowadzi projekty nakierowane na zachęcenie Łodzian do aktywnego włączenia się w życie publiczne.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.