Fundacja Generator Inspiracji

  • Futoma 168
  • 36-030 Błażowa

Fundacja Generator Inspiracji jest organizacją pozarządową istniejącą od 2005 roku. Głównym kierunkiem działań fundacji jest rozwój dzieci i młodzieży. Działa ona w sektorze edukacji pozaformalnej, jak również wpływa na kształtowanie odpowiedzialnych i aktywnych postaw obywatelskich. Jednym z priorytetowych celów organizacji jest promocja kultury wolontariatu.