Fundacja Mobilni Polacy

  • ul. Kościuszki 11/1
  • 56-300 Milicz

Fundacja Mobilni Polacy została zarejestrowana w 2010 roku w Miliczu. Jest niezależną, apolityczną, pozarządową organizacją non-profit, działającą na terenie Dolnego Śląska i Polski, ale także podejmującą inicjatywy o zasięgu międzynarodowym. Fundacja prowadzi działania w czterech obszarach:
1. Wymian młodzieży i wolontariatu międzynarodowego;
2. Współpracy z Polakami na emigracji i polskimi reemigrantami w Polsce;
3. Przyczyniania się do wzrostu partycypacji społecznej osób niezaangażowanych politycznie i zwiększenia kontroli społecznej wobec osób zaangażowanych politycznie;
4. Wspieranie i organizowanie inicjatyw związanych z twórczością fotograficzną i filmową.