Urząd Miasta Lublin - Wydział Projektów Nieinwestycyjnych

  • ul. Okopowa 11
  • 20-022 Lublin

Wydział projektów nieinwestycyjnych (biuro projektów Urzędu Miasta Lublin), zarządzający Konkursem Najlepsze projekty współpracy transgranicznej Europy Wschodniej, realizowanym przy Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, działanie I.4 Promocja i współpraca, obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego.

Dostępne granty