Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska"

  • ul. Górskiego 1
  • 00-033 Warszawa

Głównym celem statutowym Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego jest promowanie w kraju oraz za granicą produktów, usług oraz gmin. Najlepsze produkty i usługi wyłaniane są rokrocznie w Konkursie o przyznanie Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska". Od 2007 r. nagradzane są także gminy. Fundacja prowadzi również konkurs prac magisterskich, którego celem jest popularyzacja tematyki promocji Polski oraz wspieranie procesu kształcenia nowoczesnych kadr dla potrzeb marketingu narodowego Polski.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.

Dostępne granty