Fundacja Inteligentny Start

  • ul. Strzegomska 2-4
  • 53-611 Wrocław

Cele Fundacji:
- ułatwienie polskim studentom i absolwentom zagranicznych uczelni odbywania staży i praktyk lub uzyskania pracy w polskich przedsiębiorstwach rozwijających działalność zagranicą,
- ułatwienie ekspansji zagranicznej polskim firmom (szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom),
- obniżenie kosztów wejścia na nowe rynki dla polskich firm,
- ułatwienie znalezienia pracowników polskim firmom za granicą,
- uwidocznienie studentom i absolwentom atrakcyjności polskich przedsiębiorstw,
- budowa więzi Polonii zagranicznej, w tym polskich studentów studiujących za granicą i absolwentów zagranicznych uczelni, z Polską i polskimi przedsiębiorstwami.

Fundacja prowadzi program Inteligentny start.

Dostępne granty