Bank Zachodni WBK – grupa Santander

  • Santander Universidades Polska
  • Al. Jana Pawła II 17
  • 00-854 Warszawa

Bank Zachodni WBK wspiera szkolnictwo wyższe, badania naukowe oraz ideę przedsiębiorczości.
Polskie uczelnie państwowe i prywatne mogą zgłaszać się do członkostwa w Santander Universidades, co daje możliwość udziału w działaniach prowadzonych przez WBK: programach globalnych, programach stypendialnych oraz indywidualnych programach badawczych z zakresu przedsiębiorczości, rozwoju badań naukowych, szczególnie z zakresu nowych technologii, mobilności studentów oraz pracowników, promocji kultury oraz języka hiszpańskiego, a także rozwoju networkingu i wymiany wiedzy na ogólnoświatowym poziomie.
Lista uczelni biorących udział w programie

Dostępne granty