Fundacja "AMIGO"

  • Olszowiec 3a
  • 05-088 Olszowiec

Najważniejsze cele organizacji:
- rehabilitacja i wspomaganie rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie różnych zajęć terapeutycznych, w tym z udziałem psów (dogoterapia) i koni (hipoterapia) prowadzących do polepszenia jakości życia osób niepełno-sprawnych;
- pozyskiwanie i specjalistyczne szkolenie psów i koni współpracujących z osobami niepełnosprawnymi i przekazywanie wyszkolonych psów niepełnosprawnym;
- sprawowanie kontroli i opieki nad psami oddanymi osobom niepełnosprawnym;
- propagowanie pozytywnego wizerunku psa, jako towarzysza i pomocnika człowieka, w szczególności osoby niepełnosprawnej;
- prowadzenie zajęć edukacyjnych zmierzających do nauczenia ich uczestników umiejętności wytworzenia prawidłowej i pożądanej relacji pomiędzy człowiekiem a psem;
- ułatwienie osobom niepełnosprawnym funkcjonowania na różnorodnych płaszczyznach życia społecznego przez prowadzenie akcji społecznych, w tym zmierzających do likwidacji barier architektonicznych;

Grupami docelowymi działań organizacji są: dzieci, młodzież i dorośli niepełnosprawni, dzieci i młodzież sprawna.