Falochron - Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole

  • ul. Hofmana 9
  • 30-210 Kraków

Misją Fundacji jest budowa bezpieczeństwa w szkołach i innych placówkach oświatowych oraz płaszczyzny do współpracy między pomiędzy wszystkimi pracownikami, uczniami, rodzicami oraz instytucjami wspierającymi szkoły w zadaniach wychowawczych i edukacyjnych.

W swoich działaniach Fundacja pragnie chronić uczniów, stwarzać im okazje do rozwijania umiejętności społecznych i osobistych, odkrywania własnych talentów, ale również dawać szansę do uzyskania pomocy wtedy, gdy jej potrzebują.
Wspiera rodziców w ich pracy wychowawczej, stawianiu mądrych wymagań, zdrowych granic i okazywaniu troski swoim dzieciom.
Rozwija specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą: nauczycieli, pedagogów, psychologów, interwentów, kuratorów, etc., by swoimi umiejętnościami krok po kroku przełamywali mur obojętności, wypalenia i podwójności w środowiskach szkolnych.

Fundacja dąży do tego, aby szkoła oraz inne placówki oświatowe, stawały się miejscami jak najbardziej przyjaznymi uczniom, rodzicom, nauczycielom, wolnymi od agresji, lęku i wstydu.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.