Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne

  • ul. Franciszkańska 5
  • 44-100 Gliwice

Celem Stowarzyszenia jest:
a) wzbogacanie możliwości i poziomu edukacji w szczególności dzieci i młodzieży;
b) propagowanie pozytywnego modelu rozwoju kulturalno – wychowawczego, w tym protestanckiego etosu pracy i zaangażowania społecznego;
c) prowadzenie działalności o charakterze charytatywnym.