Fundacja Imago Maris

  • ul. Włościańska 15 m. 85
  • 01-710 Warszawa

Projekt Imago Maris powstał z myślą o propagowaniu idei żeglarstwa morskiego wśród osób niewidomych, pochodzących z różnych państw europejskich. Głównym celem jest wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska niewidomych żeglarzy z różnych zakątków Europy.
Fundacja organizuje międzynarodowe rejsy morskie na dużych żaglowcach dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.