Ministerstwo Skarbu Państwa

  • ul. Krucza 36/Wspólna 6
  • 00-522 Warszawa

Do zadań ministra kierującego MSP należy przede wszystkim gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. Dokonuje się to, między innymi, poprzez dokonywanie komercjalizacji (przekształcania przedsiębiorstw państwowych w spółki prawa handlowego) i prywatyzacji, zarówno bezpośredniej jak i pośredniej. Ministerstwo Skarbu Państwa prowadzi także program stażowy.

Dostępne granty