Fundacja mBanku

  • ul. Senatorska 18
  • 00-950 Warszawa

Misją mFundacji jest wspieranie programów służących podnoszeniu poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa.

W centralnym punkcie strategii działań Fundacji na lata 2014–2016 znajdują się działania na rzecz edukacji matematycznej.

Fundacja prowadzi programy grantowe i programy stypendialne, konkursy dla szkół, organizacji pozarządowych i nauczycieli, a także wolontariat kompetencyjny swoich pracowników.

Dostępne granty