Fundacja Grupy Adamed

  • ul. Karowa 31A
  • 00-324 Warszawa

Grupa Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna. Tworzy konsorcja naukowo-badawcze z uczelniami oraz instytutami naukowymi. W ramach Fundacji wpiera działalność badawczo-rozwojową, naukową i oświatową w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz rozwój młodzieży i środowiska naukowego.

Dostępne granty