Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

  • Czysta 17/ 4
  • 31-121 Kraków

Celem Fundacji jest wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego, wspieranie młodzieżowych ruchów ekologicznych, inicjowanie współpracy międzynarodowej. Fundacja realizuje swe cele poprzez organizację konferencji naukowych, szkoleń, obozów edukacyjnych, wystaw, festiwali i imprez artystycznych; poprzez prowadzenie edukacji młodzieży; Fundacja wydaje czasopisma i książki dotyczące zagadnień ekologicznych.

The Foundation for the Support of Ecological Initiatives
The aim of the Foundation is to improve the natural environment, support ecological movements and organise international co-operation. The Foundation organises scientific conferences, training courses, educational camps, exhibitions, festivals and art events. It also publishes magazines and books concerning ecological issues and provides educational facilities to young people.