Fundacja Dziewczynka z Zapałkami

  • ul. Gdańska 29
  • 90-715 Łódź

Dzięki sprzedaży Baśniowych Zapałek, dotacjom i darowiznom Fundacja pozyskuje pieniądze, aby realizować cel, dla którego została powołana: Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, patologicznych, zagrożonych demoralizacją lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej albo życiowej.