Instytut Zachodni

  • ul. Mostowa 27
  • 61-854 Poznań

Instytut Zachodni jest interdyscyplinarną instytucją badawczą. Prowadzi badania z zakresu nauk politycznych, historycznych, socjologicznych, ekonomicznych i prawnych, odnoszące się do problematyki stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-niemieckich oraz polityki europejskiej.
Instytut Zachodni łączy pracę stricte naukową z praktycznie zorientowaną działalnością ekspercką, jak również inicjatywami na rzecz szeroko pojętego kształcenia politycznego.
Instytut jest również organizatorem oraz uczestnikiem wielu międzynarodowych projektów badawczych, sympozjów i konferencji, które służą wymianie myśli na temat najważniejszych zagadnień europejskich. Instytut Zachodni współpracuje z licznymi uniwersytetami i pozauniwersyteckimi ośrodkami badawczymi.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.