Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna

  • ul. Grunwaldzka 6
  • pokój 116
  • 60-780 Poznań
  • Adres do korespondencji:
  • ul. H. Wieniawskiego 1
    60-712 Poznań

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna jest pozarządową organizacją grupującą uniwersytety zainteresowane zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia. Sygnatariuszami Porozumienia są rektorzy poszczególnych uczelni w Polsce. Celem działalności UKA jest uzgadnianie i ujednolicenie standardów jakości kształcenia w uniwersytetach w ramach poszczególnych kierunków oraz stworzenie systemu akredytacji kierunków studiów.

The University Accreditation Commission
It is a non-governmental organisation of universities interested in improving the quality of education. The agreement's signatories are the rectors of schools of higher education in Poland. The goals of the UAC are the following: the creation of an accreditation system of courses in universities and the equal standards of quality of education at universities.

Dostępne granty