Fundacja Mederi

  • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
  • Al. Dzieci Polskich 20
  • 04-730 Warszawa

Fundacja Mederi - Pomóżmy Dzieciom jest organizacją pozarządową zajmującą się ochroną praw dziecka.

Celem Fundacji jest wspieranie wszelkich form pomocy zmierzających do rozpoznawania, zapobiegania i przeciwdziałania skutkom przemocy wobec dziecka (zespołu dziecka krzywdzonego). Prowadzi środowiskowe programy dla rodzin potrzebujących wsparcia, profilaktyczne programy w żłobkach i przedszkolach, edukacyjne programy w szkołach oraz programy wsparcia dla dzieci hospitalizowanych. Organizuje konferencje i opracowuje poradniki dotyczące profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.

The Mederi Foundation
The Foundation supports organisations who recognise the problem of child abuse, offer help to the victims and work towards the prevention of further cases.