Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych

  • ul. Stanisława Leszczyńskiego 23/14
  • 20-068 Lublin

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki jest stowarzyszeniem organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubelskiego.
Misją Forum jest integracja środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych oraz promocja ich działalności.
Prowadzi stałą działalność informacyjno-doradczą i szkoleniową w ramach Centrum Informacyjno - Poradniczego Osób Niepełnosprawnych. Wydaje publikacje, prowadzi portal informacyjny - Internetowy Biuletyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych. Wspiera inicjatywy organizacji członkowskich w obszarze rehabilitacji społeczno-zawodowej, prowadzi Biuro Karier i Agencję Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych, wspiera sztukę osób niepełnosprawnych poprzez organizację konkursów i wystaw prac plastycznych.