Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich "Topografie"

  • ul. Pomorska 39
  • 90-203 Łódź

Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie działa od 2007. Misją stowarzyszenia jest ożywianie przestrzeni miasta Łodzi i dążenie do tego, aby uzyskało atrakcyjność kulturalną na miarę swojej historii i wielkości. Topografie organizuje gry miejskie, festiwale działań miejskich, festiwale fotografii, akcje edukacji regionalnej oraz naukowe projekty poświęcone Łodzi. Poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i naukowych o różnym zasięgu oddziaływania wpływa na większą aktywność obywateli i pomaga im działać na rzecz swojego miasta.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.