Stowarzyszenie Sportowe GramOLajf

  • ul. Stawowa 6 (Strefa Wolności)
  • 43-400 Cieszyn

Stowarzyszenie GramOLajf powstało w lutym 2011 r. GramOLajf tworzą głównie ludzie młodzi, chcący realizować swoją aktywność organizując wydarzenia sportowe, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży oraz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele statutowe Stowarzyszenia: reintegracja społeczna, promocja zdrowego trybu życia szczególnie w środowiskach narażonych na wykluczenie społeczne, takich jak osoby bezdomne, uzależnione, niepełnosprawne, rozwój sportów ulicznych oraz propagowanie aktywności społecznej i pracy w ramach wolontariatu.