Granty – praca z młodzieżą

– nowy program – aktualizacja opis bazy 14 grantów
Grant FundatorSortuj rosnąco Deadline
Szkolenia pracowników młodzieżowych (PL0010000530)
Szkolenia dla pracowników młodzieżowych organizowane przez Komisję Europejskiej i Radę Europy w ramach Programu Partnerstwo.
Rada Europy/ Komisja Europejska Czekamy na nowy termin
Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe (PL0010000385)
Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe
Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży 01-04-2016
Wsparcie EYC dla międzynarodowych działań młodzieży (PL0010000426)
Europejskie Centra Młodzieży (EYC) w Strasburgu i Budapeszcie umożliwiają pozarządowym organizacjom młodzieżowych, sieciom i innym strukturom zaangażowanym w pracę z młodzieżą przeprowadzanie sesji studyjnych lub innowacyjnych, międzynarodowych lub wielostronnych projektów edukacyjnych
Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży 01-04-2016
Szkolenia w Europejskich Centrach Młodzieży (PL0010000428)
Program szkoleniowy dla osób zaangażowanych w działalność młodzieżową. Promuje udział młodzieży w życiu publicznym na szczeblu europejskim. Podnosi jakość międzykulturowych działań młodzieżowych.
Rada Europy - Dyrekcja ds. Młodzieży i Sportu Stały nabór
Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PL0010000219)
Roczny program rozwojowy dla liderek i liderów społeczeństwa obywatelskiego.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Gwarancje dla młodzieży – konkurs centralny (PL0010000568)
Program realizowany w ramach PO WER 2014–20: dofinansowanie projektów, których celem jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji (działanie 1.3 Osi Priorytetowej I – Osoby Młode na Rynku Pracy)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Czekamy na nowy termin
Stypendia dla liderów społecznych (PL0010000547)
Stypendia dla młodych, wyróżniających się liderów, którzy poprzez swoje projekty inicjują zmiany społeczne i budują więzi młodzieży ze społecznością lokalną lub kierują działaniami grupy młodych ludzi na rzecz ochrony i promocji praw dzieci.
Międzynarodowa Fundacja Młodzieży - YoutActionNet Czekamy na nowy termin
Granty Międzynarodowej Fundacji Młodzieży (PL0010000503)
Fundacja wspiera programy mające na celu dostarczanie szerokiej gamy usług i wsparcia w dziedzinach takich jak: szkolenie zawodowe, edukacja prozdrowotna, rekreacja, tolerancja kulturowa, świadomość ekologiczna, budowanie postaw przywódczych, rozwiązywanie konfliktów oraz umiejętność podejmowania decyzji.
Międzynarodowa Fundacja Młodzieży Stały nabór
Europass (PL0010000384)
Europass to pięć przejrzystych dokumentów, dzięki którym można zaprezentować swoje osiągnięcia w sposób zrozumiały dla przyszłego pracodawcy.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Stały nabór
Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (PL0010000304)
Dofinansowanie partnerstw organizacji młodzieżowych, instytucji działających w obszarze pozaformalnej edukacji młodzieży i grup nieformalnych, utworzonych w celu wprowadzania innowacji i przekazywania dobrych praktyk
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Program Euro-Med Młodzież (PL0010000487)
Program Euro-Med promuje mobilność i wzajemne zrozumienie młodych ludzi z UE i 9 państw śródziemnomorskich. Wspiera wymiany młodzieży, wolontariat, seminaria, wizyty, szkolenia i inne działania prowadzone w ramach edukacji nieformalnej i kształcenia międzykulturowego.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Granty młodzieżowe Fundacji Azja-Europa (PL0010000399)
Program wspierający współpracę liderów młodzieżowych (młodych parlamentarzystów, wolontariuszy) i młodzieży z Azji i Europy
Fundacja Azja-Europa Czekamy na nowy termin
Młodzieżowa Stolica Europy 2018 (PL0010000392)
Konkurs na Młodzieżową Stolicę Europy 2018 - w czasie jednego roku miasto pełniące tę rolę organizuje młodzieżowe przedsięwzięcia o charakterze kulturowym, socjologicznym, politycznym i ekonomicznym.
Europejskie Forum Młodzieży Czekamy na nowy termin
Praktyki Banku Światowego (PL0010000489)
Długoterminowy program praktyk Banku Światowego przeznaczony dla młodych ludzi, którzy pasjonują się tematyką światowego rozwoju i mają zadatki na przyszłych światowych liderów.
Bank Światowy Czekamy na nowy termin