Fundacja Dla Jedności

  • Balladyny 6 lok. 11
  • 20-601 Lublin

Fundacja Dla Jedności zastała powołana w sierpniu 2010 roku w Lublinie i jest organizacją pozarządową o charakterze non profit. Najważniejszym działaniem fundacji jest edukacja pozaformalna w szczególności prowadzenie zajęć coachingowych dla studentów. Misją Fundacji Dla Jedności jest inspirowanie twórczego rozwoju, wspieranie osób ambitnych i szczególnie uzdolnionych, promowanie równoczesnego łączenia tradycji i nowoczesności. Fundacja prowadzi szkolenia dla firm, urzędów i organizacji pozarządowych.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.