12 idei dla przyszłości Europy

Podczas konferencji finałowej projektu New Narratives for Europe młodzi Europejczycy zaprezentowali unijnym decydentom rekomendacje dotyczące kierunków polityki UE w kolejnych latach. Wśród postulatów pojawił się m.in. łatwy dostęp do informacji dotyczących możliwości pracy za granicą.


Nowa Narracja dla Europy to projekt zainicjowany dwa lata temu przez komisarza UE Tibora Navracsicsa. W debatach o przyszłości Europy wzięło w tym czasie udział udział ponad 62 tys. młodych ludzi.

Ich przedstawiciele 31 stycznia przedstawili w Brukseli 12 postulatów sformułowanych na podstawie opinii zebranych wśród uczestników projektu:

1. Łatwy dostęp do informacji dotyczących możliwości pracy i zdobywania doświadczenia zawodowego za granicą.

2. Szersze wykorzystanie możliwości, jakie oferują programy Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności.

3. Poprawę wizerunki młodych na rynku pracy i uwypuklenie korzyści, jakie młodzi ludzie przynoszą pracodawcą. 

4. Wsparcie dla obszarów wiejskich i mniej rozwiniętych.

5. Informowanie o działaniach UE w wielu językach i z wykorzystaniem innowacyjnych metod: np. gier symulacyjnych i filmów.

6. Promowanie wartości europejskich poprzez zachęcanie młodych do wolontariatu.

7. Walkę z tzw. „fake newsami” poprzez uczenie młodych krytycznego myślenia i analizy zjawisk.

8. Wspieranie inicjatyw i wydarzeń i charakterze społeczno-kulturalnym i zachęcanie młodych do angażowania się w sprawy publiczne.

9. Promowanie i wspieranie młodych liderów, którzy nie tylko działają na rzecz swoich równieśników, ale też rozumieją ich motywacje i potrafią zmobilizować ich do zaangażowania się.

10. Położenie większego nacisku na kwestie związane z ochroną środowiska.

11. Lepszy dostęp do informacji dotyczących możliwości podróżowania po Europie z wykorzystaniem zrównoważonych metod transportu. 

12. Rozwijanie świadomości ekologicznej wśród młodych i zachęcanie ich do zmiany zachowań szkodzących środowisku. 

Więcej informacji

stopka strony