News -

20 lat Eurodesk Polska

Za nami konferencja jubileuszowa Eurodesk Polska „Od informacji do aktywności”, którą zainaugurowaliśmy obchody 20-lecia istnienia programu Eurodesk w Polsce. Podczas wydarzenia spotkali się pracownicy młodzieżowi, eksperci oraz twórcy młodzieżowych polityk publicznych. 


Konferencję otworzył Wawrzyniec Pater, który podsumował dotychczasową działalność Eurodesku w Polsce oraz zapowiedział kolejne ambitne projekty. Podziękował również przedstawicielom i przedstawicielkom organizacji należących do sieci za ich zaangażowanie w działania młodzieżowe oraz wkład w rozwój Eurodesku. 

Audrey Frith, dyrektorka Europejskiego Biura Eurodesku, przedstawiła najważniejsze osiągnięcia i wyzwania unijnej polityki młodzieżowej, a Imre Simon z Europejskiej Agencji Informacji i Doradztwa dla Młodzieży przekonywał zebranych, jak ważne jest instytucjonalne wsparcie młodych – m.in. poprzez tworzenie profesjonalnych punktów informacji młodzieżowej. Dr Ewa Krzaklewska z Uniwersytetu Jagiellońskiego akcentowała zaś konieczność włączania w działania młodzieżowe młodych wykluczonych – z mniejszym kapitałem kulturowym czy pochodzących z obszarów wiejskich. 

Po wystąpieniach ekspertów odbyły się warsztaty, podczas których uczestnicy debatowali m.in. nad tym, jak tworzyć miejsca przyjazne młodym ludziom, jak skutecznie dostarczać im wiarygodnych i wartościowych informacji o możliwościach europejskich oraz jak tworzyć efektywne polityki młodzieżowe na poziomie regionalnym. 

Nie obyło się również bez jubileuszowych wyróżnień. Najaktywniejsze eurodeskowe organizacje zostały uhonorowane symbolicznymi „Wawrzynami”. Wręczył je dr hab. Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 

Wśród nagrodzonych organizacji znalazły się: 

  • Fundacja Sempre a Frente – Eurodesk Lublin 
  • Stowarzyszenie Morena – Eurodesk Gdańsk
  • Centrum Młodzieży im. dr.  H. Jordana – Eurodesk Kraków
  • Centrum Aktywności Twórczej – Eurodesk Leszno 
  • Stowarzyszenie EDUQ – Eurodesk Lębork
  • Stowarzyszenie Europe4Youth – Eurodesk Kraków 
  • Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych – Eurodesk Bielsko-Biała 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w konferencji oraz gratulujemy wyróżnionym organizacjom!

stopka strony