News -

2010 - Rok Walki z Ubóstwem

Konferencje, warsztaty i filmy edukacyjne – to narzędzia, które Komisja Europejska i przewodnicząca Unii Hiszpania chcą wykorzystać, by zwrócić uwagę opinii publicznej na zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego.


Konferencje, warsztaty i filmy edukacyjne – to narzędzia, które Komisja Europejska i przewodnicząca Unii Hiszpania chcą wykorzystać, by zwrócić uwagę opinii publicznej na zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego. Inicjatywy te zorganizowane zostaną w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Jego inicjatorzy chcą zwrócić uwagę opinii publicznej na te zjawiska i zwiększyć zaangażowanie Unii i państw członkowskich w walkę z nimi. Jak wynika z badań, ubóstwo i wykluczenie bezpośrednio dotykają co szóstego mieszkańca Unii, a zagrożonych nimi jest ok. 80 proc. Europejczyków. 61 proc. mieszkańców Unii uważa, że sfera ubóstwa się poszerza, w Polsce twierdzi tak aż 84 proc. ankietowanych. Szczegółowe informacje oraz dane statystyczne i analizy dotyczące ubóstwa i wykluczenia znajdują się na stronie: http://www.2010againstpoverty.eu/opencms/?langid=pl .
stopka strony