News -

23 teksty o edukacji

Mobilność edukacyjna i edukacja pozaformalna w Europie: strategie rozwoju, metody wdrażania i przykłady realizacji. Tak brzmi tytuł publikacji przygotowanej przez Komisję Europejską i Radę Europy.


Mobilność edukacyjna i edukacja pozaformalna w Europie: strategie rozwoju, metody wdrażania i przykłady realizacji. Tak brzmi tytuł publikacji przygotowanej przez Komisję Europejską i Radę Europy.

W broszurze znaleźć można 23 teksty dotyczące zagadnień akademickich, naukowych, politycznych i praktycznych, przeznaczone dla osób zajmujących się tematyką młodzieżową: liderów organizacji, pracowników młodzieżowych i decydentów, a także naukowców.

Publikacja ma się przyczynić do lepszego dialogu i współpracy między podmiotami zajmującymi się kwestiami młodzieży, a także pobudzić dyskusję o rozwoju i celach programów mobilnościowych oraz ich wpływie na sytuację młodych ludzi.

Publikacja dostępna jest pod adresem:
http://youth-partnership-eu.coe.int/export/sites/default/youth-partnership/publications/YNB/YKB17_Text.pdf
stopka strony