News -

30 mln euro do wzięcia

Studenci studiów magisterskich we Francji będą mieli łatwiejszy dostęp do kredytów studenckich.


Przyznanie kredytów studenckich o łącznej wartości 30 mln euro będzie możliwe dzięki porozumieniu, które podpisały Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz francuski bank BPCE.

Pożyczki będą dostępne dla absolwentów studiów I stopnia z Francji, którzy zechcą podjąć studia magisterskie w dowolnym z 33 krajów uczestniczących w programie Erasmus+. Z kredytów będą też mogły skorzystać osoby spoza Francji, które w tym kraju zdecydują się kontynuować naukę.

W ramach nowego systemu możliwe będzie zaciąganie pożyczek w wysokości do 12 tys. euro (na rok studiów magisterskich) lub do 18 tys. euro (w przypadku studiów dwuletnich za granicą). Rozwiązanie to ma stanowić uzupełnienie dla stypendiów udzielanych w ramach programu Erasmus+.
 
Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony