340 mln euro dla Europejskiego Korpusu Solidarności

Ponad 340 mln euro Komisja Europejska chce przeznaczyć dla Europejskiego Korpusu Solidarności


Przez kolejne trzy lata - do 2020 roku, 100 000 młodych ludzi do 30 roku życia będzie mogło skorzystać z możliwości wyjazdu na wolontariat lub pracę za granicą. Na to wszystko znalazły się niemałe pieniądze bo aż 340,5 mln euro. 

Młodzi będą mogli podjąć cztery rodzaje aktywności:
- tworzenie projektów opartych na wolontariacie nie przekraczających 12 miesięcy, szkoleń 2-6 miesięcznych lub ofert pracy na okres do 12 miesięcy
- wolontariat grupowy złożony z 10-40 osób z różnych krajów trwający od 2 tygodni do 2 miesięcy
- "projekty solidarnościowe" tworzone przez małą grupę lokalnej społeczności, których czas realizacji nie przekroczy 12 miesięcy
- akcje networkingowe kierowane do nowych członków Europejskiego Korpusu Solidarności, mające na celu wymianę dobrych praktyk

Wszystkie projekty mają promować misję i wizję Europejskiego Korpusu Solidarności - integrować społeczeństwo (również międzykulturowo), wspierać osoby słabsze i reagować na wyzwania społeczne. Indywidualnie, poprzez rozwój nowych umiejętności wpłyną na podniesienie kompetencji osobistych i ukształtują profesjonalne podejście do przyszłej pracy i kariery zawodowej. 

Zaproponowany budżet 340,5 mln euro trafi teraz do akceptacj Parlamentu Europejskiego.

stopka strony