News -

35 lat programu Erasmus

W tym roku obchodzimy 35-lecie programu Erasmus+. Od początku istnienia programu, czyli od 1987 roku, wzięło w nim udział aż 13 mln Europejczyków. 


Na przestrzeni lat w programie Erasmus+ zaszły istotne zmiany; jest on stale unowocześniany, rozszerzany i otwierany na kraje, które nie były jego uczestnikami od pierwszych dni jego istnienia. Dzisiaj program oferuje możliwości współpracy i mobilności w zakresie edukacji szkolnej uczniom i nauczycielom kształcenia i szkolenia zawodowego, studentom szkolnictwa wyższego i uczestnikom kształcenia dorosłych, a także finansuje projekty dla uczniów, młodzieży, osób pracujących z młodzieżą, a nawet (od 2023 r.) trenerów sportowych. 

W 2014 r. nazwa programu uległa zmianie na „Erasmus+”. Miało to służyć zaznaczeniu rozszerzenie programu na wszystkie dziedziny edukacji oraz na młodzież i sport. .

W perspektywie 2021-2027 budżet programu Erasmus+ wynosi ok. 26,2 mld euro – niemal dwa razy więcej niż w latach 2014-2020. Do puli Erasmusa+ trafiło również dodatkowe 2,2 mld euro z unijnego instrumentu współpracy zewnętrznej.  

Projekty Erasmus+ w zakresie mobilności i współpracy wspierają transformację ekologiczną i cyfrową, jednocześnie promując aktywną postawę obywatelską i większy udział w życiu demokratycznym. Główne priorytety programu to włączanie społeczne i tworzenie transnarodowych możliwości edukacyjnych dla osób z mniejszymi szansami. 

Więcej informacji o obchodach 35-lecia programu Erasmus+ można znaleźć tutaj. 

#Erasmus    #35lat    #możliwości

stopka strony