News -

5 mln euro na innowacje w rekrutacji nauczycieli

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Akcji 3. programu Erasmus+ „Wsparcie w reformowaniu polityk – inicjatywy dotyczące innowacji w zakresie polityki. Eksperyment z zakresu polityki w sektorze edukacji szkolnej”.


Zaproszenie skierowane jest do właściwych organów władzy publicznej. Mogą one składać wnioski dotyczące testowania innowacyjnych reform i koncepcji w zakresie polityki w obszarze rekrutacji, doboru i wprowadzania do zawodu nowych nauczycieli, którzy korzystają z alternatywnych ścieżek dostępu do zawodu nauczyciela. Nowymi kandydatami do zawodu mogą być absolwenci, osoby czynne zawodowo na dalszych etapach swojej kariery czy też osoby bezrobotne bez żadnego formalnego przygotowania pedagogicznego, którzy przejawiają szczególną chęć podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. 

Do grona „właściwych organów władzy publicznej” Komisja zalicza m.in. ministerstwa lub podmioty równoważne odpowiedzialne za edukację i szkolenia, działające na najwyższym krajowym lub regionalnym poziomie, a także organy władzy publicznej na najwyższym poziomie, odpowiedzialne za sektory inne niż edukacja i szkolenia (np. zatrudnienie, finanse, sprawy społeczne, zdrowie itp.), o ile wykażą, że posiadają określone kompetencje w dziedzinie, w której ma być przeprowadzony eksperyment z zakresu polityki. 

By uzyskać dofinansowanie, wymagane jest stworzenie partnerstwa obejmującego minimum cztery podmioty reprezentujące trzy kwalifikujące się kraje. Działania muszą rozpocząć się między 1 grudnia 2015 r. a 1 marca 2016 r. Czas trwania projektu musi wynosić od 24 do 36 miesięcy. Łączny budżet dostępny na współfinansowanie projektów w ramach zaproszenia wynosi 5 mln euro, maksymalna kwota dotacji na jeden projekt wyniesie 2,5 mln euro.

Wstępne wnioski należy składać do 20 marca 2015 r., wnioski pełne - do 1 października 2015 r.

Więcej szczegółów na stronie Komisji Europejskiej.

    

stopka strony