News -

50 pomysłów na lepszą przyszłość

W sieci ukazało się sprawozdanie z ubiegłorocznego II Europejskiego Wydarzenia Młodzieżowego (EYE2016). W publikacji opisano najważniejsze idee przedstawione przez młodzież.


W zorganizowanym w maju ub. roku II Europejskim Wydarzeniu Młodzieżowym wzięło udział 7500 młodych ludzi z całego świata. Uczestnicy dyskutowali o inicjatywach, które mogłyby poprawić perspektywy stojące przed młodym pokoleniem. W wydanym właśnie raporcie z EYE2016 znalazło się 50 najciekawszych pomysłów.

Publikacja trafi m.in. do członków Parlamentu Europejskiego – ma im służyć jako źródło inspiracji i wiedzy o problemach młodych ludzi, ich marzeniach i perspektywach. Pomysły zawarte w dokumencie będą też tematem dyskusji między politykami a liderami młodzieżowymi podczas posiedzeń komisji Parlamentu Europejskiego w najbliższych miesiącach.

Dokument jest dostępny w języku angielskim, wkrótce ukażą się także wersja francuska i niemiecka.

Publikację można pobrać ze strony Parlamentu Europejskiego.

stopka strony