News -

5000 zł na dobry start

Łódzkie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zaprasza grupy nieformalne i organizacje pozarządowe, które chciałyby rozpocząć działalność ekonomiczną do udziału w programie wsparcia rozwojowego.


W ramach pakietu rozwojowego grupa nieformalna/organizacja pozarządowa otrzymuje:

  • wsparcie doradcy rozwojowego przez okres 10 miesięcy;
  • szkolenie z zakresu zakładania organizacji oraz prowadzenia księgowości;
  • wyjazd na wizycie studyjnej minimum 1 przedstawiciela/przedstawicielki grupy/organizacji;
  • mikrowsparcie w kwocie 5000 zł na rozwój swojej organizacji;
  • dostęp do bezpłatnej przestrzeni coworkingowej (sale warsztatowe, konferencyjne i indywidualne miejsca pracy)
  • możliwość skorzystania z doradztwa specjalistycznego: prawnego, księgowego, finansowego, itp.

Mikrowsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji: szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, usługi promocyjne i marketingowe oraz na pokrycie kosztów realizacji pilotażowych działań (np. warsztatów) budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej.

Okres realizacji działań w ramach mikrowsparcia to max. 10 miesięcy – od 01 stycznia 2020 do 31 października 2020.

Termin składania wniosków upływa 24 listopada.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu „OWES NA LEPSZY START” - EDYCJA – MIASTO ŁÓDŹ 2020 i skierowany jest wyłącznie do grup i organizacji z terenu Łodzi.

Więcej informacji

#rozwój    #doradca    #mikrowsparcie

stopka strony