News -

71 milionów młodych bezrobotnych

Brak pracy wśród młodzieży w różnych częściach świata jest tematem nowego raportu wydanego przez Międzynarodową Organizację Pracy.


Najważniejsze dane zawarte w publikacji nie są optymistyczne: w 2016 r. liczba bezrobotnej młodzieży na świecie po raz pierwszy od trzech lat wzrosła aż o 500 tysięcy – do 71 milionów.

Szczególnie niepokojący jest spory odsetek młodych ludzi - głównie z krajów rozwijających się - którzy żyją w skrajnym lub głębokim ubóstwie, mimo że mają pracę. Ze statystyk wynika, że w takiej sytuacji jest 156 mln (czyli 37,7 proc.) młodych osób posiadających zatrudnienie. Dla porównania wśród dorosłych odsetek ten wynosi 26 proc.

W publikacji opisano nie tylko problemy bezrobocia i ubóstwa, ale również dostępu do godnej pracy, problemy nierówności płci oraz trendy migracyjne wśród młodzieży.

Raport dostępny jest na stronie ILO.

stopka strony