News -

8 milionów euro na dziedzictwo Europy

Przyszły rok będzie Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego – taką decyzję podjął Parlament Europejski. I przy okazji sypnął groszem.


Decyzja europosłów ma nie tylko wymiar symboliczny. Członkowie Parlamentu Europejskiego zdecydowali też o przeznaczeniu 8 mln euro na realizację projektów służących ochronie i promowaniu wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego.

W trakcie Roku odbędzie się wiele wydarzeń o znaczeniu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Będą one okazją dla osób o różnym pochodzeniu – w szczególności dzieci i ludzi młodych – do zaangażowania się w przedsięwzięcia podkreślające znaczenie europejskiego dziedzictwa i wartości. Pomoże to wzmocnić poczucie przynależności do europejskiej rodziny oraz zachęci do korzystania z dziedzictwa i troszczenia się o nie.

Rok będzie również okazją do dyskusji i refleksji na temat tego, jak chronić i odnawiać zabytki oraz do popularyzacji wiedzy nt. europejskich programów wsparcia dla sektora kulturalnego, a także inicjatyw wspierających: ochronę środowiska (np. Natura 2000) oraz rozwój tożsamości europejskiej i edukacji (Erasmus+).

Dodatkowe informacje na stronie Parlamentu Europejskiego.

stopka strony